Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 66 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын газрын Замын-Үүд сум дахь Онцгой байдлын хэлтэс болсон.