УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

65230530_447096282739598_6696703211102797824_o.jpg

“МКЛ ХХК”-ийн сургалтанд хамрагдаж байгаа УБТЗ-ын барилга ашиглалт, үйлчилгээний 3-р ангийн удирдах ажилтнуудад 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр сургалт зохион байгуулав. Сургалтаар “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”, “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль” болон болзошгүй гал түймрийн аюул, түүнээс урьдчилан сэргийлэх “Бэлэн бай” багц хичээлийн “Гал түймэр”, “Химийн бодис материалын зохистой хэрэглээ”, гал унтраагуулын төрөл, хэрхэн ашиглах, “Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх” сэдэвт хичээлээр танхимын сургалт хийж, “Багц мессеж”-ийн 12 ширхэг гарын авлага тарааж ажиллалаа.

scroll to top