АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

64982130_444714926311067_3558906366431068160_n.jpg

Аймгийн Прокурорын газрын ажилтан, албан хаагчдад гал түймрийн гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох 2 цагийн хугацаатай танхим, дадлагын сургалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион явууллаа.
Танхимын хичээлээр “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”, “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”, “Бэлэн бай” багц сургалтын “Гал түймэр” сэдвээр болон гал унтраагуулыг хэрхэн ашиглах видео хичээлээр онолын мэдлэг олгож, галын хороор гал унтраах дадлага сургуулийг зохион явуулж, “Багц мессеж”-ийн 17 ширхэг гарын авлагыг тарааж ажиллав.
Сургалтанд тус газрын 13 ажилтан, албан хаагчид хамрагдлаа.

scroll to top