АВТО ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЯВУУЛЖ БАЙНА

67656185_471954636920429_1500505580010209280_o.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй авто үйлчилгээний барилга байгууламжид Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, Гал түймрийн улсын хяналтын дүрмийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хяналт шалгалтыг Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, ахмад Б.Батсүх, Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахмад Ж.Мөнх-Эрдэнэ нар хийж байна.

scroll to top