ХАМАРЫН ХИЙД, ХАН БАЯНЗҮРХ ХАЙРХАН ЧИГЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ 2020.03.11-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ ХЯЗГААРЛАЛАА

27184044447311_1254978964725.jpeg

Дэлхий нийтэд тархаад буй Covid-19 хүний гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Сайншанд сумын Засаг даргын 2020 оны А/65 дугаар захирамжаар Хамарын хийд, Хан Баянзүрх хайрхан чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдрийг хүртэл хязгаарлалаа.

scroll to top