АЛБАНЫ НОХОЙ СУРГАЛТЫН ТАЛБАЙТАЙ БОЛЛОО

photo_2020-07-07_10-21-37.jpg


    Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын газрын Эрэн хайх, аврах бүлгийн хамт олон өөрсдийн дотоод нөөц боломжоо ашиглан  “Албаны нохой сургалтын талбай”-г хийж гүйцэтгэлээ.
    Аврагч нохойг сургаж бэлтгэснээр болзошгүй аюулт үзэгдэл, ослын голомтод эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх боломжтой юм.
scroll to top