УЛААН ТҮВШИНД ШИЛЖИХ ТУХАЙ

164879768_889803685135520_2855947794773538432_o.jpg

Улсын Онцгой комиссын X хуралдаан шийдвэрээр Дорноговь аймаг “Улаан түвшинд” шилжих болсонтой холбогдуулан аймгийн Онцгой комиссын хурлыг 14 сумдуудтай цахимаар холбогдон өргөтгөсөн байдлаар зохион байгуулж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна. Тус хуралдаанаар гаргасан шийдвэр, захирамж болон “Улаан түвшинд” шилжсэнтэй холбогдуулан аймгийн хэмжээнд хязгаарлах үйл ажиллагааны талаар Дорноговь аймгийн DTV, телевизээр мэдээлэл хийж байна.

scroll to top