ХҮЙТНИЙ УЛИРЛЫН ХУВЦАСАНД ШИЛЖҮҮЛЭВ.

245070565_242482204526458_2553456062256856746_n.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/231 дүгээр тушаал, Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/05 дугаар тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/70 дугаар тушаалаар Дорноговь аймгийн  Онцгой байдлын газрын нийт бие бүрэлдэхүүнийг хүйтний улирлын хувцсанд шилжүүлэн, хувцасны болон жагсаалын нэгдсэн үзлэг зохион байгуулж алба хаагчдад үүрэг, чиглэл өгч ажиллалаа.

scroll to top