“АЗЗА ТӨХК”-НЫ АЖИЛТАН, АЛБА ХААГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

6-2.jpg

Дорноговь АЗЗА ТӨХК-наас ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу тус байгууллагын ажилчдад болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, гамшиг тохиолдоход өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, аюулгүй амьдрах ухаанд сургах, мэдлэг, ур чадвар олгох зорилгоор өнөөдөр буюу /2022.04.08/-ны өдөр Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Аж ахуй нэгж, байгууллагын галын аюулгүй байдал, Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ, Гал унтраагуурын ажиллах зарчим, тeхник үзүүлэлт сэдвээр сургалт, дадлагыг зохион байгуулж ажилчдыг чадавхжууллаа.

scroll to top