“ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” АЯНД НЭГДЛЭЭ

2-3.jpg

Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын газар, Хэлтэс, Гал түймэр унтраах, аврах ангиудын алба хаагчид авилгын нийгмийн хор аюулыг таниулах, авилгыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэх, төрийн алба хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэх, ёс зүйг дээшлүүлэх зорилгоор Авилгатай тэмцэх газрын Олон нийтийн Төвөөс зарласан “Зөв зөвд шударга зөв” аяны хүрээнд бүтцийн нэгжийн алба хаагчдад Авилгын эсрэг хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, авилгын гэмт хэрэг нийгэмд учруулах  хор аюулыг таниулах, авилгыг үл тэвчих үзлийг алба хаагчдад  төлөвшүүлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр мэдээлэл өгч ажилласан.

scroll to top