УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН ХАРЬЯА “ХАРААЦАЙ ЦЭЦЭРЛЭГ”-ИЙН БАГШ, АЖИЛЧИД, ХҮҮХЭД БАГАЧУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

5-3.jpg

Иргэд, олон нийтэд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сурталчлан таниулах, гамшиг осол тохиолдоход өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй амьдрах ухаанд сургах, мэдлэг, чадвар олгох, бэлэн байдлыг хангуулах зорилгоор гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтыг Хараацай цэцэрлэгийн багш, сурагчдад зохион байгууллаа.

Тус сургалтыг Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, Гал унтраагуур ашиглах заавар, Аврагч мазаалай сэдвийн хүрээнд явуулж нийт 15 багш, ажилчид, сургуулийн өмнөх боловсролын 226 хүүхэд, багачуудыг хамрууллаа.

scroll to top