ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БОЛОН ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ НАР ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА.

4-3.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд Газрын тос, Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, Шатахуун түгээх станцын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгууллагын барилга, байгууламжид Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Стандарт, Норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах  төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт хийгдэж байна.

scroll to top