САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГИЙН АЖИЛТАН, АЛБА ХААГЧ НАРЫГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЛАА

4-4.jpg

Сайншанд сумын 7 дугаар багийн ажилтан, алба хаагч нарт болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, гамшиг тохиолдоход өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, аюулгүй амьдрах ухаанд сургах, мэдлэг, ур чадвар олгох зорилгоор Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Аж ахуй нэгж, байгууллагын галын аюулгүй байдал, Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ, Гал унтраагуурын ажиллах зарчим, тeхникийн үзүүлэлт сэдвээр танхимын сургалт зохион байгуулав.

scroll to top