МАНДАХ СУМАНД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

1-1.jpg

Монгол Улсын Шадар сайд, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээ, аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/58 дугаар захирамж, Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Мандах суманд Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулав.

Бэлэн байдлын үзлэгийн хүрээнд сумын Онцгой комисс, ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн хүч, хэрэгслийн бэлэн байдлыг шалгаж, жагсаалын жигдрэлт, хээрийн үүргэвчний иж бүрдэлд үзлэг хийж гамшигтай тэмцэх чадавхыг сайжруулах зорилгоор Гамшгаас хамгаалах менежмент, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн чиг үүрэг, удирдлага зохион байгуулалт, Мал, амьтны гоц халдварт өвчний хорио цээрийн дэглэмийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ сэдвээр танхимын сургалт зохион байгууллаа.

Түүнчлэн сумын удирдах бүрэлдэхүүнийг “Газар хөдлөлт”-ийн гамшгийн үеийн урьдчилан бэлтгэсэн цагийн байдал дээр ажиллуулж, гамшгийн үед сумын нутаг дэвсгэрийг өөрсдийн хүчээр авран хамгаалах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг турших, нөхцөл байдал хүндэрсэн үед хариу арга хэмжээ авах чадвар эзэмшүүлэх штабын дадлагаар ажиллууллаа.

Тус арга хэмжээнд сумын ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн 43 ажилтан, алба хаагч, 144 өрхийн 362 иргэн хамрагдсан юм.

scroll to top