АЛБА ХААГЧ НАР СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

2-6.jpg

Дорноговь аймгийн хэмжээнд төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, цахим газрын харилцааны үйлчилгээг сурталчлан таниулах зорилгоор Цахим газрын харилцаа-2022 аянг 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 2 сарын хугацаатай зохион байгуулж байна.

Тус аяны хүрээнд Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газраас Онцгой байдлын газрын алба хаагч нарт цахим үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэж, төрийн үйлчилгээ үзүүлсэн юм.

scroll to top