СУРГАЛТАД 32 АЖИЛТАН ХАМРАГДАВ

1-3.jpg

Стратегийн команд штабын сургууль зохион байгуулахтай холбогдуулан Онцгой байдлын газрын даргын баталсан төлөвлөгөөний дагуу Мэдээлэл холбоо сүлжээ ХХК-ны ажилчдад болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах мэдлэг, мэдээлэл олгох зорилгоор Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, боловсруулах арга, заавар, Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, Галын аюулгүй байдал, Гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмж ашиглах тухай сэдвээр 3 цагийн хугацаатай танхимын болон гал унтраах дадлага сургалт зохион байгууллаа.

scroll to top