АЖИЛТАН, АЛБА ХААГЧ НАРТ ЧИГЛЭСЭН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

photo_2023-05-31_16-59-24.jpg

Стратегийн команд штабын сургууль ирэх 06 дугаар сарын 07-09-ний өдөр зохион байгуулагдахтай холбогдуулан Онцгой байдлын ерөнхий газраас зохион байгуулж байгаа Бэлэн бай аяны хүрээнд Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Соёл, урлагийн газрын ажилтан, алба хаагч нарт Стратегийн команд штабын сургуулийн бодлого, шийдвэр, зохион байгуулах арга хэмжээ, Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, ерөнхий ойголт сэдвээр танхимын сургалт зохион байгуулж, бэлтгэл бэлэн байдлыг хэрхэн хангах талаар заавар, зөвлөмж өглөө.

scroll to top