АЙРАГ СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИСС, ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн дадлага, сургуулийн хүрээнд Онцгой байдлын газраас томилогдсон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн сумын онцгой комисс, ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүнд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох зорилгоор танхимын сургалт зохион байгууллаа.
Сургалтыг Гамшгаас хамгаалах менежмент төлөвлөлт, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, ерөнхий
ойлголт, Хүчтэй цасан болон шороон шуурга, Ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, Малын гоц халдварт өвчин, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ сэдвийн хүрээнд мэдлэг мэдээлэл олголоо. Сургалтад 80 алба хаагч хамрагдсан.

scroll to top