ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ, ДАДЛАГА ЭХЭЛЛЭЭ.

Монгол Улсын Шадар сайдтай аймгийн Засаг даргын 2023 онд байгуулсан төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээ, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/146 дугаар захирамж, Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Даланжаргалан суманд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулагдаж байна.

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг Онцгой байдлын газрын Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, сургуулийн удирдагч, хошууч Б.Батсүх нээж, сумын Онцгой комисс, ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний хүн нэг бүрийн хээрийн үүргэвчний бэлтгэл бэлэн байдал, жагсаалын жигдрэлтийг шалгасанаар эхлүүллээ.

scroll to top