2-3.jpg

ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ, АВРАХ 33 ДУГААР АНГИ, ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ САЛБАРЫН БЭЛТГЭЛ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ШАЛГАЛАА

Төрийн бодлого шийдвэр, хууль тогтоомж, байгууллагын 2022 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дэвшүүлсэн зорилтыг хангах чиглэлээр Онцгой байдлын газрын даргын…

2-6.jpg

АЛБА ХААГЧ НАР СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

Дорноговь аймгийн хэмжээнд төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, цахим газрын харилцааны үйлчилгээг сурталчлан таниулах зорилгоор Цахим газрын харилцаа-2022 аянг 2022…

2-5.jpg

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО

Онцгой байдлын ерөнхий газраас зохион байгуулсан “Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа, тулгамдаж буй асуудал”…